Vidutinio dydzio nares

Europos Komisija yra smarkiai kritikavusi šalies žemės ūkį, nurodžiusi trūkumus, kuriuos šalis kandidatė turi pašalinti. Per 4 metus šis plotas padidėjo 10 proc. Ūkių, valdančių apie 30 proc.

Kandidatės i ES nares. Ar bus šios šalys realios konkurentės mūsų Vidutinio dydzio nares ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjams? Šiame straipsnyje supažindiname su Bulgarijos žemės ūkio sektoriumi.

Pastaraisiais metais Bulgarijos ekonomika sparčiai žengia į priekį, tačiau dar yra daug trūkumų, kuriuos šalis privalės pašalinti iki bus priimta į ES. Bulgarijos žemės ūkiui tenka net 14 proc. Apie 20 proc. Europos Komisija yra smarkiai kritikavusi šalies žemės ūkį, nurodžiusi trūkumus, kuriuos šalis kandidatė turi pašalinti.

Pagal stojimo sutartį, kuri su minėtomis valstybėmis pasirašyta praėjusiais metais, bet kurios šalies prisijungimas Vidutinio dydzio nares dydzio nares bloko gali būti atidėtas vieneriems metams, jeigu šalis nebus pasirengusi narystei nuo ųjų, arba jai kurį laiką nebus leidžiama dalyvauti tose ES politikos srityse, kuriose ji nėra pasirengusi. Tad stojimo data gali būti atidėta.

Per paskutiniuosius 6 metus Bulgarijos ekonomikos augimas sudaro vidutiniškai 4—6 proc. Labiausiai augimą skatina didėjantis privatus vartojimas ir investicijos. Be to, per pastaruosius 2 metus labai padidėjo užsienio kapitalo investicijos, ES paramos ir skatinimo fondų lėšos.

Nepaisant dinamiškos ekonomikos, vienam gyventojui tenkanti BVP dalis yra kur kas mažesnė negu kitose Rytų Europos šalyse. Pavyzdžiui, Bulgarijoje šis rodik­lis metais buvo 1,5 karto mažesnis negu Lenkijoje, 3 kartus mažesnis negu Vengrijoje ir 4 kartus mažesnis negu Čekijoje.

Bulgarijoje gyvena 7,8 mln. Ūkių struktūra gana įvairi. Daugiausia apie 97 proc. Ūkių, valdančių apie 30 proc. Per 4 metus šis plotas padidėjo 10 proc. Daugumai smulkių ūkininkų žemės ūkis nėra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Didžioji dalis pagamintos produkcijos sunaudojama savo poreikiams arba parduodama turguje. Padidinti nari su liaudies medicina 2 proc.

Stambių ūkių yra vos 1 proc. Palyginti su metais, stambių ūkių plotas sumažėjo 10 proc.

Vidutinio dydzio nares

Tai daugiausia juridinių asmenų ūkiai, iš kurių didžiausią dalį užima žemės ūkio bendrovės. Per — metų laikotarpį jų sumažėjo beveik 40 proc. Vidutinis ūkio dydis — ha.

Ścieżka przy fontannie skorygowana

Nuo metų pastarųjų dydis sumažėjo per ha. Kitą stambių ūkių grupę sudaro juridiniai asmenys, stambūs verslininkai. Jie užėmę apie 30 proc. Tokių ūkių vidutinis dydis svyruoja nuo iki ha. Šie ūkiai mažesni už žemės ūkio bendroves, kurių pagrindu susikūrė.

Minėtai grupei priskiriami taip pat ir stambūs prekinės žemės ūkio produkcijos augintojai, valdantys 3—4 tūkst.

Naršymo meniu

Dar viena žemės ūkio gamintojų grupė — tai visiškai neturintys žemės ir daugiausia besispecializuojantys gyvulininkystės produktų gamyboje verslininkai. Jų ūkiuose sukoncentruota 38 proc. Pagrindiniai produktai — grūdai ir daržovės Pagrindinė visų bendrovių gamybos kryptis — augalininkystė. Apie pusė grūdų ir aliejinių sėklų išauginama žemės ūkio bendrovėse, dar 25—35 proc.

Galvijų, ypač pieno gamybos, daugiausia sutelkta fermerių ūkiuose. Kita gamybos kryptis yra daržovių, vaisių ir techninių augalų auginimas.

Kam skiriama ir mokama šalpos neįgalumo pensija nuo m. Dalintis Vidutinio dydzio nares Ar turiu teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją nuo m. Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi toliau nurodyti asmenys, neturintys teisės gauti didesnių arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų: asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas; asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos įskaitytinaikurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos įskaitytinaikurią jiems sukako 26 metai. Šie asmenys kartu su šalpos neįgalumo pensija turi teisę gauti socialinio draudimo našlaičių ar našlių pensijas ar valstybines našlaičių pensijas. Už vieno neįgalaus asmens slaugą šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama tik vienam asmeniui; motinos, pagimdžiusios ir išauginusios 5 ar daugiau vaikų vaikų mirties atveju — auginusios ne trumpiau kaip 8 metus ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo; asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo iki m.

Stambūs ūkiai pagamintą produkciją realizuoja rinkoje, pavieniai ūkininkai sunaudoja ją savo reikmėms. Kai kuriuos produktus, daugiausia vaisius ir daržoves, ūkininkai parduoda tiesiogiai vartotojams arba turguose.

Vidutinio dydzio nares

Svarbiausi Bulgarijos žemės ūkio produktai yra grūdai, kurie sudaro 18 proc. Daug mažiau pagaminama pieno ir kiaulienos apie 10—11 proc. Techninių augalų produkcijos vertė sudaro 8 proc.

Mažėja perdirbėjų Bulgarijos maisto pramonei tenka 4—5 proc. Joje dirba apie 4 proc. Sektoriuje vyksta didžiuliai struktūriniai pokyčiai. Bulgarijos maisto perdirbimo pramonės įmonių labai smulkios, mažo našumo, 20 proc.

Todėl reikėtų tolygiau paskirstyti tiesioginę pajamų paramą valstybėms narėms. Tačiau dėl to, kad valstybėse narėse vis dar yra didelių tokių ekonominių veiksnių, kaip atlyginimas ir gamybos sąnaudos, skirtumų, bendrai taikant fiksuoto dydžio tiesiogines išmokas nebūtų galima pasiekti šios priemonės tikslų.

Ši struktūra darė tiesioginę įtaką verslininkų finansinei situacijai, įmonių modernizavimui bei ES standartų atitikimui. Nuo iki metų pradžios pieno ir mėsos perdirbimo įmonių sumažėjo 2 kartus, šis procesas tęsiasi ir dabar. Vidutinio dydzio nares verslininkų ir toliau investuoja į mėsos ir grūdų perdirbimą, pieno pramonę. Malūnų ir gėrimų pramonės pagamintos produkcijos vertė sudaro apie 25 proc. Teigiamas žemės ūkio prekybos balansas Bulgarijos eksporto apimtys metais padidėjo beveik 20, o importas — 25 proc.

Todėl Bulgarijos prekybos deficitas, palyginti su metais, padidėjo daugiau kaip 50 proc.

Vidutinio dydzio nares

Pagrindinai prekių tiekėjai metais buvo Rusija — beveik 16 proc. Didžiausi Bulgarijos produktų pirkėjai yra Italija — 11 proc. Bulgarijos ir ES prekybos balansas pastaruoju metu yra teigiamas.

Beveik 40 proc. Pieno gamyba ir rinka metais Bulgarijoje buvo pagaminta beveik 1,6 mln. Beveik tiek pat gamina Vengrija, Slovakija ir Lietuva. Apie 85 proc. Į pienines pristatoma apie 60 proc.

Medienvabaliai – Vikipedija

Apie 15—20 proc. Vieni didžiausių pieno vartotojų yra patys žemdirbiai. Be to, daug pieno tiesiog sugirdoma gyvuliams. Stojimo į ES sutartyje Bulgarijai numatyta tūkst. Perdirbimui pieninėse lieka tūkst. Be to, paliekamas 39,2 tūkst. Didžiausia Bulgarijos pieno gamybos ir perdirbimo problema yra netinkama ūkių struktūra. Apie tūkst. Trečdalis augintojų laiko 2—5 karves.

Susijusi informacija

Stambiuose ūkiuose laikoma tūkst. Šiuose ūkiuose paprastai laikoma — karvių. Tačiau daugelis stambių perdirbimo įmonių išnaudoja tik 20—40 proc. Europos Komisijos tyrimų rezultatai rodo, kad Bulgarijai pastačius vieną įmonę, kurios metinis pajėgumas būtų 2,5—3,0 mln.

  1. Mano ūkis - Kandidatės i ES nares. Bulgarija

Mažų pieninių pajėgumai dažniausiai neviršija 10 tonų per dieną. Dauguma pieno perdirbimo įmonių neatitinka šiuolaikinių higienos reikalavimų. Ruošiantis stoti į ES, Bulgarijos institucijos griežtina kokybės reikalavimus ir jų kontrolę, todėl daug pieno perdirbimo įmonių, nepajėgdamos įgyvendinti šių reikalavimų, užsidaro.

Kartu mažėja ir smulkių pieno gamintojų, tiekiančių produkciją pieninėms.

Vidutinio dydzio nares

Pagrindiniai Bulgarijos pieno įmonių eksporto produktai — feta ir vadinamasis kaškavalo kashkavalarba geltonasis sūris. Sūrių eksportas pastaraisiais metais nuolat didėja, kasmet užsienyje jų parduodama nuo 12 iki 16 tūkst.

Tik apie pusė sūrių būna pagaminta iš karvių pieno, o trečdalis — iš avių, kita dalis — iš ožkų. Pagrindinės bulgariškų sūrių importuotojos yra Graikija, Italija, Rusija ir Vokietija.

Turinys nepasiekiamas

Bulgarija dažnai neįvykdo prekybos su ES šalimis kvotos. Mėsos vartojimas didėja Bulgarijos kiaulienos gamybai būdingas cikliškumas. Praėjusiais metais pelnas iš kiaulių penėjimo buvo geras, jau nuo lapkričio pradėjo augti registruojamų paršelių ir jaunų kiaulaičių skaičius.

Palyginti su tuo pačiu metų laikotarpiu, paršelių padaugėjo 16 proc.

Šalpos neįgalumo pensija | ukiodalys.lt

Gyvulių laikymas savo poreikiams Bulgarijoje dar užima svarbią vietą. Maždaug trys ketvirtadaliai visų žemdirbių turi dar papildomą pajamų šaltinį — darbą ar verslą.

Kandidatės i ES nares. Ar bus šios šalys realios konkurentės mūsų žemdirbiams ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjams? Šiame straipsnyje supažindiname su Bulgarijos žemės ūkio sektoriumi. Pastaraisiais metais Bulgarijos ekonomika sparčiai žengia į priekį, tačiau dar yra daug trūkumų, kuriuos šalis privalės pašalinti iki bus priimta į ES. Bulgarijos žemės ūkiui tenka net 14 proc.

Bulgarijos žemės ūkio ministerijos duomenimis, 97 proc. Vidutiniškai kiekviename ūkyje laikomos 5 kiaulės.

Atsakymas į klausimą Nr. E/11

Tačiau vyrauja ūkių stambėjimo tendencija. Kiaulienos kainos Bulgarijoje nuolat svyruoja. Lapkričio—gruodžio mėnesiais vyksta kiaulių skerdimas savo reikmėms, mažiau jų parduodama į skerdyklas, todėl kainos tuo metu turi tendenciją didėti. Vienas Bulgarijos gyventojas suvartoja 14 kg kiaulienos, o ES gyventojas — apie 43 kg. Jautienos importas praėjusiais metais padidėjo 50 proc.

Pagrindinė jautienos tiekėja yra Brazilija.

Vidutinio dydzio nares

Kviečių užderėjo daug mažiau Karštas ir sausas praėjusių metų ruduo sutrukdė pasėti dalį žiemkenčių. Kviečių buvo pasėta tik Vidutinio dydzio nares.