Valstybes dydzio schema

Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga siekiant įveikti visuomenės sveikatos krizę pagal SESV straipsnio 3 dalies c punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas. Jei Vyriausybė pritartų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams, o Finansų ministerija numatytų galimą finansavimą pagalbos priemonėms, būtų galima greičiau jas įgyvendinti. Parama pagal šią schemą gali būti teikiama tiek mažoms ir vidutinėms, tiek didelėms bendrovėms, susiduriančioms su sunkumais dėl koronaviruso ekonominio poveikio. Konkurencijos tarybos inf. Todėl siūlysime pakeisti Vyriausybės nutarimą ir atsisakyti 40 proc. Be to, transformuojant ūkio struktūrą ir siekiant kurti aukštesnę pridėtinę vertę, būtina užtikrinti galimybes verslui transformuotis, plėtoti eksportą, investuoti į naują įrangą ir inovacijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Valstybes dydzio schema

EUR Lietuvos paramą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir gamybai remti Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos paramą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir gamybai remti.

Valstybes dydzio schema

Daugiau nuotraukų 1 Lrytas. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

Valstybes dydzio schema

Parama galės naudotis bet kokio dydžio įmonės, galinčios vykdyti su koronavirusu susijusius MTTP arba gamybos veiksmus, išskyrus pirminio žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros bei finansų sektoriuose veikiančias įmones. Viešoji parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma.

Programos tikslas — stiprinti ir spartinti kovai su koronavirusu svEEEEEEarbių produktų, pavyzdžiui, vaistų, įskaitant vakcinas, ligoninių ir medicinos įrangos, kaip kad ventiliavimo aparatai, apsauginiai drabužiai Valstybes dydzio schema apsaugos priemonės, diagnostikos, dezinfekavimo priemonės, taip pat duomenų rinkimo ir apdorojimo priemonių kūrimą ir gamybą.

Valstybes dydzio schema

Europos Komisija nustatė, kad Lietuvos schema atitinka Laikinosios sistemos sąlygas: pagalbos schemos lėšomis bus padengta 80 proc. Europos Komisija padarė išvadą, kad priemonė yra būtina, tinkama ir proporcinga siekiant įveikti visuomenės sveikatos krizę pagal SESV straipsnio 3 dalies c punktą ir laikinojoje sistemoje nustatytas sąlygas.

Valstybes dydzio schema

Tuo remdamasi Europos Komisija patvirtino priemonę pagal ES valstybės pagalbos taisykles. Daugiau informacijos apie laikinąją sistemą ir kitus veiksmus, kurių Europos Komisija ėmėsi spręsdama koronaviruso pandemijos ekonominio poveikio problemas, galima rasti čia.

Valstybes dydzio schema

Neįslaptinta sprendimo versija bylos numeris SA.