Mokslas

Popperio , mokslas — drąsus buvusių teorijų neigimas bei faktų verifikavimas tikrinimas bei falsifikavimas paneigimas atskleidžiant neadekvatumą realybei. Kelių transporto priemonių vairuotojų elgsenos veiksnių įtakos eismo saugai tyrimas. Harvey atrado didįjį kraujo apytakos ratą mokslinės fiziologijos pradžia. Čia kuriamos galimybės apima nuo inovatyvių inžinerinių idėjų ir sprendimų generavimo iki projektų įgyvendinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo.

Mokslas Mokslas Vilniaus universitete Mokslas visų mokslo sričių fundamentiniai ir taikomieji tyrimai.

Mokslas

Daugiausiai dėmesio skiriama tokioms prioritetinėms veiklos kryptims kaip lituanistika; Lietuvos visuomenė globalizacijos sąlygomis ir ūkiniai bei sociokultūriniai procesai mažose šalyse; matematiniai metodai ir modeliai, informacinių technologijų plėtotė; naujos funkcinės medžiagos, Mokslas ir technologijos; žmogaus biomedicininis ir psichologinis pažinimas bei gydymo metodų plėtra; biomolekulių ir ląstelių tyrimai medicinai ir biotechnologijai; gamtinės aplinkos dinamika, apsauga ir panaudojimas.

Šiuos tyrimus Universitete vykdo apie pedagogų ir mokslo darbuotojų, iš kurių beveik 75 proc. Universiteto mokslininkai yra pelnę nacionalinį ir tarptautinį pripažinimą.

Mokslas

Tai liudija narystė Lietuvos mokslų akademijoje bei kitose tarptautinėse akademijose, suteikti užsienio universitetų garbės vardai, dalyvavimas Mokslas kongresų ir programų komitetuose, nacionalinės ir tarptautinės mokslo premijos. Ar šis turinys jums buvo naudingas?

Mokslas